Zlatko Brozović (Foto: AŠ Remetinec)

Zlatko Brozović (Foto: AŠ Remetinec)

Predstavnik Savjeta vozača HAKS-a podnio je izvještaj o radu u sezoni 2013. Ukazao je na mnoge nedostatke na natjecanjima i nelogičnosti u pravilnicima. Tijekom sezone pojavio se problem oko police osiguranja prilikom nezgode na natjecanjima te problem oko liječničkih kartona. Savjet vozača primio je i nekoliko prigovora vozača koji se odnose na već dobro znani problem-sukob interesa.

Izvještaj Zlatka Brozovića prenosimo u cijelosti:

SAVJET VOZAČA IZVJEŠTAJ O 2013.
Nakon više godina nepostojanja, početkom ove godine konačno je oformljen Savjet vozača HAKS-a.
Od samog početka aktivno smo se uključili u rad OAS-a. Na početku smo ukazali na neke probleme,
možda najbitnije tada. Nešto se po tom pitanju pokrenulo. No naš stav je da je sve to presporo i sa
premalo aktivnosti.
Počnimo sa jednim od velikih problema; registracija natjecateljskih vozila. OAS je ved na prvoj sjednici
prihvatio našu inicijativu, oformio je radnu skupinu i na nadležna mjesta uputio zahtjev za
rješavanjem tog problema. No radna skupina se nakon toga nikad nije sastala, niti fizički, niti
elektronskim putem. Nemamo nikakvih informacija što se dešava sa zahtjevom, što se rješava. A
vozači pitaju, jer svakim danom imaju sve više problema prilikom registracije natjecateljskih vozila.
Zato predlažem da se daju ovlasti za zatupanje u rješavanju navedenog problema jednoj osobi iz
radne grupe. Zbog jednostavnosti mislim da bi bilo dobro da je to osoba iz Zagreba. Ta osoba bi
trebala obaviti kontakte sa svim institucijama uključenima u tu problematiku, ako treba kontaktirati
susjede u Sloveniji koji su ovog proljeda uspješno riješili taj problem, te predočiti našim institucijama
njihov primjer koji je isto riješen unutar EU. Ujedno mislim da bi o navedenoj inicijativi i problemima
u rješavanju tog problema, trebalo obavjestiti članice HAKS-a, jer ovako se dobija dojam da se po tom
pitanju ništa ne radi.
Početkom godine ukazali smo i na problem lošeg rada Tehničke komisije. U praksi se tijekom sezone
pokazalo da smo bili u pravu. Opet je bilo mnogo problema sa tehničkom ispravnošdu voznog parka i
mjenjanjem grupa bez pravih i opravdanih tehničkih razloga. Pregled koji smo u suradnji sa
Predsjednikom OAS-a i direktorom discipline A02 organizirali na tci u Čabru, samo je potvrdio
sumnje, jer niti jedno pregledano vozilo nije bilo bez odstupanja od tehničkih pravilnika. Večina
nedostataka mogla je biti uklonjena znatno ranije, da postoji bolja preventivna kontrola voznog
parka, a posebni problem je needuciranost i vozača i vodstva klubova. Mišljenja smo da bi po tom
pitanju trebalo poraditi i organizacijom seminara i stalnim kontaktima tijekom natjecanja. Uz to TK bi
trebala poraditi na sređivanju dokumentacije vozila koja nastupaju i po tom pitanju raditi sukladno
pravilnicima koje je sama napisala.
U prvom dijelu sezone pojavio se problem sa Kartonima lječničkog pregleda, koji su u sportskim
ambulantama ovjeravani od neovlaštenih lječnika. To je problem na kojem treba ozbiljno poraditi
Lječnička komisija HAKS-a i zahtjevati od sportskih medicinskih ustanova da rade sukladno Zakonu o
sportu. Istovremeno mišljenja smo da bi OAS trebao pokrenuti inicijativu izmjene i usaglašavanja
Zakona o sportu sa normama EU, jer mi nismo ligaško natjecanje, i naša sezona počinje i završava
unutar kalendarske godine (tako i vrijede sve licence u autosportovima), pa bi i nama kao u cijeloj EU
Lječnički karton trebao vrijediti u istom periodu kao i vozačka ili natjecateljska licenca. Osobno sam
imao problema zbog neusklađenosti tih propisa na utrkama u inozemstvu.
Pojavio se i problem sa policom osiguranja od nezgode prilikom natjecanja. U praksi se događalo da
vozači kojima je ukazana lječnička pomod moraju sami platiti medicinske usluge, a osiguravatelj im je
odbio vratiti novac. Zato mislimo da je potrebno objaviti uvjete iz osiguranja temeljem police koju
HAKS sklapa sa osiguravateljem i da HAKS treba poraditi na tome da se slični slučajevi više ne
događaju.

Tijekom sezone pojavio se problem izdavanja vozačkih licenci višeg ranga. Po tom pitanju potrebno je
doraditi postojedi pravilnik i obvezati regionalne saveze da ga u potpunosti primjenjuju. Jer praksa
nam je pokazala da postojedim stanjem, vozač bez imalo iskustva može natupiti na trci sa licencom
regionalnog saveza u vozilu neograničene snage i tim jednim nastupom osvojiti HAKS-ovu vozačku
licencu nacionalnog ranga za slijededu godinu, što znači da može bez imalo iskustva voziti najjača
vozila koja se mogu nabaviti. Može zvučat bezobrazno, no ako netko im novaca za omogudit si nastup
sa skupim automobilom, morao bi imati u novaca za platiti neku vozačku školu koju priznaje FIA.
Kad ved spomnjemo nelogičnosti, u današnja teška vremena, kad nam se osipaju vozači a novih
nema, jer izuzetno je teško dodi do potrebnih sredstava, molimo OAS da razmisli o promjeni propisa
za sigurnosnu opremu vozača slabijih vozila. Ved prije smo predlagali da se za automobile do 1600
ccm dozvoli upotreba sigurnosne opreme sa isteklom FIA homologacijom i bez obveze HANS-a, isto
kao i za regionalna prvenstva. Bio bi to veliki poticaj novim vozačima da se uključe u PH. Jer nije
logično da sigurnost propisuje samo rang natjecanja. Ako vozači regije na istoj trci voze sa istim
automobilima sa isteklim homologacijama, a vozači PH moraju imati svu važeču opremu po FIA, zar
to znači da su životi vozača regije manje vrijedni? Uz navedenu nelogičnost spomenimo da upotrea
HANS-a nije propisana niti na kružnim trkama, gdje je on daleko potrebniji. Ujedno na trkama CEZ-a
se HANS samo preporuča, a ne obvezuje.
Tijekom sezone dobili smo prigovore mnogih vozača koji se odnose na sukob interesa. Smatramo da
je problem prisutan. Kodeks ponašanja dužnosnika na natjecanju prepuruča da se ne vrše funkcije na
natjecanjima na kojima nastupaju vozači u uskim rodbinskim vezama dužnosnika. Mislim da to ove
sezone nije poštivano, te je to dovodilo do nezadovoljstva mnogih vozača. Ne kažemo da je
nezadovoljstvo opravdano, no smatramo da bi navedeni problem trebalo ukloniti. Isto smatramo i za
voditelje klubova, koji se nebi trebali jednom pojavljivati kao voditelji, a na drugoj trci su ili direktor ili
član sportske komisije.
Isto tako molimo sudačku komisiju da znatno postroži uvjete refrešinga početkom sezone. Kako za
suce, tako i vozače. Jer tijekom sezone evidentno je bilo nepoznavanje pravilnika mnogih sa obje
strane. Veliku odgovornost za to snose i klubovi koji ovjeravaju zahtjeve za licence i prijave za trke, a
prethodno ne provedu nikakvu edukaciju i provjeru znanja.
Očigledan primjer za navedeno je i posljednji rally za PH, gdje se dogodilo teško kršenje pravila
sigurnosti na natjecanju od strane posada natjecatelja. Zato bi prenjeli savjet nekih vozača, da se i u
disciplini A03 uvede obveza brifinga prije natjecanja, na kojem bi posebni aspekt bio na pravilima
sigurnosti i ponašanju u slučaju nezgode.
Što se tiče propisa u pojedinim disciplinama, nebi zadirali u njih. Mislimo da su direktori disciplina
dobili primjedbe i prijedloge od svih zainteresiranih. No molimo i direktore i TK da u tehničkim
disciplinama ujednače tehničke propise za vozila. To su srodne discipline i ne dozvolimo da se
razlikama u tehničkim propisima osipaju vozači. Jer nema logike da npr. u kronometru serijski auto
nesmije imati roll bar, a u slalomu se isti preporuča. Mislimo da propisi za automobile u tim
natjecanjma moraju biti kompatibilni.
Na kraju zahvaljujemo OAS-u i cijelom HAKS-u na dobroj suradnji tijekom sezone. Smatramo da ona
može biti samo bolja i da de se naše mišljenje uvažavati kao i do sada. Čestitamo svima na uspješno
odrađenoj sezoni, uz želju da slijededa bude još bolja, na čemu de mo raditi zajedničkim snagama.

Ovaj izvještaj nije kritika, nego ukazivanje na probleme o kojima imamo stalne razgovore sa
vozačima. Mislimo da zajedničkim snagama možemo napraviti mnogo na poboljšanju stanja u sportu
koji svi volimo, jer zato se njime i bavimo.

Predstavnik Savjeta vozača
Zlatko Brozović